Наш відділ

Напрями діяльності відділу по роботі з іноземними громадянами.

Розвиток міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – це ще один із пріоритетних напрямів роботи адміністрації закладу. Ця діяльність спрямована на інтеграцію університету у світовий освітній простір, розвиток  співробітництва з навчальними закладами та науковими установами країн близького й  далекого зарубіжжя, участь у програмах академічних обмінів і налагодження культурних зв’язків.

Відділ по роботі з іноземними громадянами сприяє для  розвитку міжнародного співробітництва в університеті функціонує відділ по роботі з іноземними громадянами.

Кредо нашого відділу – «Освіта єднає народи та нації». Студенти з різних країн світу приїжджають до нашого університету, щоб навчатися, знаходити друзів, знайомитися з культурою різних народів,толерантно ставитися один до одного. Іноземні студенти опановують мову і фахові дисципліни.

Діяльність відділу спрямована на організацію і розвиток міжнародного і регіонального співробітництва університету, а також міжнародних зв’язків і співпраці університету в науковій, освітянській і культурній сферах.

Відділ є самостійним структурним підрозділом, який підпорядковується безпосередньо ректору університету і проректору з науково педагогічної діяльності.

Головними напрямами роботи відділу:

–         пошук і розширення можливих міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної і навчально-методичної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

–         створення і підтримка програм наукового стажування професорсько-викладацького складу і студентства університету за кордоном;

–         надання допомоги у визнанні документів про освіту іноземних студентів;

–         надання консультацій з питань імміграційного законодавства і широкого спектру правових питань;

–         організація культурно-виховної й адаптаційної роботи зі  студентами-іноземцями на підготовчому відділенні.

Відділ по роботі з іноземними громадянами виконує такі функції:

–         підтримує бази даних про міжнародні угоди, укладені університетами і відділами.

–         здійснює прийом  іноземних громадян.

–         встановлює і підтримує зв’язки з дипломатичними представництвами інших держав в Україні та України в інших державах, з міжнародними організаціями і фондами.

У своїй діяльності відділ по роботі з іноземними громадянами  керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також наказами та положеннями Міністерства освіти та науки України, Перспективним планом розвитку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Статутом  Уманського державного педагогічного університету.

dsc4167

Comments are closed.