Витяг з наказу МВС України від 25.04.2012 № 363

Витяг з наказу МВС України від 25.04.2012 № 363 “Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України”

3. Заява про продовження строку перебування на території України подається іноземцем та особою без громадянства і приймаючою їх стороною не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку перебування, визначеного пунктом 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150 (далі – Порядок продовження строку перебування).

7. Прийняті документи до виконання беруться невідкладно і розглядаються не більше трьох робочих днів. У разі необхідності здійснення додаткових перевірок цей строк може бути продовжено до десяти робочих днів.
При розгляді звернення понад один робочий день заявнику видається довідка (додаток 4) з фотокарткою про те, що його паспортний документ знаходиться в територіальному органі чи підрозділі ДМС у зв’язку з розглядом питання щодо продовження строку перебування на території України. Фотокартка іноземця чи особи без громадянства та підпис керівника органу, що її видав, засвідчуються печаткою органу, що видав довідку. Терміном дії довідки встановлюється строк, фактично необхідний для оформлення документів, але не більше 10 робочих днів. При поверненні паспортного документа іноземцю чи особі без громадянства ця довідка вилучається і додається до матеріалів звернення щодо продовження строку перебування.

8. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС при надходженні заяви про продовження строку перебування на території України вивчає обґрунтованість наведених підстав стосовно необхідності продовження строку перебування, перевіряє дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність відміток про реєстрацію (відмітки органів охорони державного кордону “В’їзд” (“Виїзд”) або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні) чи продовження строку перебування, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їх паспортних документах, з даними, що містяться в цих зверненнях, з’ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні.

11. Про прийняте рішення у заяві про продовження строку перебування на території України робиться відмітка про продовження строку перебування із зазначенням терміну, на який вирішено продовжити строк перебування, або причин відмови.
Відмова оформляється у вигляді повідомлення про відмову в продовженні строку перебування на території України (додаток 5) у двох примірниках: перший вручається під підпис іноземцю чи особі без громадянства або приймаючій його стороні, другий додається до матеріалів звернення. При цьому іноземцеві чи особі без громадянства надається строк для виїзду з України.

12. Продовження строку перебування оформлюється шляхом проставлення в паспортному документі штампа (додаток 6), що скріплюється печаткою органу, який прийняв рішення. Штамп проставляється на першій вільній сторінці паспортного документа поряд з візою чи наявною відміткою про реєстрацію.У разі необхідності іноземцю чи особі без громадянства видається вкладний талон до паспортного документа (додаток 7).

15. Приймаюча сторона зобов’язана письмово повідомити про виїзд іноземця чи особи без громадянства за межі України або зміну ним місця проживання протягом 10 днів з дати виїзду чи переїзду. Таке повідомлення долучається до матеріалів звернення щодо продовження строку перебування та є підставою для зняття іноземця чи особи без громадянства з обліку.
У разі ненадходження повідомлення приймаючої сторони про виїзд іноземця чи особи без громадянства за межі України протягом місяця з кінцевої дати продовження строку перебування уживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження іноземця чи особи без громадянства.

Comments are closed.