Про процедуру визнання

ПРО ВИЗНАННЯ

Для набуття чинності іноземного документа про освіту на території України для подальшого працевлаштування або продовження навчання необхідно провести процедуру його визнання. Тобто встановити відповідність академічних і професійних прав, а також освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України.
Процедура визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, передбачає:

Перевірку автентичності поданих для визнання іноземних документів про освіту, тобто перевірку достовірності факту навчання та отримання освітнього документа.

Якщо Ви надаєте легалізовані документи зі штампом «Апостиль» чи консульською легалізацією, то цього достатньо, аби підтвердити автентичність документів. Отже, вони не потребуватимуть перевірки факту їх видачі, що значно прискорить процедуру визнання. Але у Вас є вибір: Ви можете засвідчити свої документи відповідно до міжнародного права або доручити їх перевірку співробітникам Центру.

Перевірку офіційного визнання навчального закладу, який видав освітній документ системою освіти країни, якій він належить. Цей етап включає перевірку наявності свідоцтва про державну акредитацію навчального закладу та ліцензії на момент видачі Вам освітнього документа.

Встановлення еквівалентності кваліфікації, зазначеної в іноземному документі про освіту, вимогам до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівнів системи освіти України (здійснюється із залученням експертних комісій за відповідними спеціальностями).

Порівняльний аналіз навчальних програм – це співставлення навчальних програм за змістом і обсягом, яка проводиться навчальним закладом України, акредитованим за такою ж спеціальністю, що і зазначено в дипломі заявника. Якщо така спеціальність в Україні відсутня, то обирається найбільш близька з існуючих.

Результатом процедури визнання може бути:

Визнання, на підставі якого видається Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту.

Якщо для визнання кваліфікації власника документів про освіту визначено додаткові умови (додаткове навчання, тестування на компетентність або інші дії, невиконання яких унеможливлює продовження освіти чи працевлаштування за фахом в Україні), заявнику направляється відповідне повідомлення.

У такому випадку власник документів про освіту має скласти екзамени за вказаними експертами навчальнимим дисциплінами. Він самостійно обирає вищий навчальний заклад для проходження тестування, після чого співробітники Центру допоможуть організувати екзаменування в обраному навчальному закладі. Терміни процедури визнання документів у такому разі подовжуються до отримання Центром позитивних результатів тестування.

Відмова у визнанні поданого документа про освіту, про що заявнику направляється відповідне повідомлення зі зазначенням підстав прийняття такого рішення.

У результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яке підтверджує право власника документів, виданих навчальним закладом іншої держави, на продовження освіти або на працевлаштування за фахом в Україні. Свідоцтво про визнання в Україні іноземного освітнього документа виглядає таким чином:

Слід зазначити, що не всі документи підлягають процедурі визнання в Україні. До них належать:

документи, видані навчальними закладами, які не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, якій вони належать;
документи, видані філіями навчальних закладів, якщо такі філії не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяльність;
документи, які не містять інформації про здобуття власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку;
документи, неправомірно видані навчальним закладом іншої держави;
документи, що є неавтентичними;
документи, що не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий в державі, якій належить навчальний заклад;
документи, видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним освітнім або освітньо-кваліфікаційним рівнем та (або) напрямом підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України;
документи, що не визнаються в державі, якій належить навчальний заклад;
документи, які не містять достатньої інформації щодо змісту навчальної програми, що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами кваліфікацій освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівню системи освіти України.

Документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року, не потребують визнання в Україні, оскільки на підставі ст.5 Угоди про співробітництво в галузі освіти, підписаної в Ташкенті у 1992 р., держави-учасниці гарантують безстрокове визнання на своїй території документів про освіту, виданих у державах-учасницях до моменту підписання вищезазначеної Угоди. Країнами-учасницями є: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан.

Comments are closed.