Перелік документів для здійснення процедури визнання

Для здійснення процедури визнання необхідно надати такі документи:

Заяву на здійснення процедури визнання (бланк заяви та зразок заповнення можна знайти на нашому сайті).

Просимо заповнити заяву українською мовою чітко, розбірливо, без виправлень – ця інформація використовується в процесі обробки Ваших документів. Для того щоб відповідальний спеціаліст мав змогу швидко відреагувати на Ваше звернення, вкажіть, будь ласка, свої повні контактні дані для оперативного зв’язку (телефон, e-mail).

Згоду на використання (перевірку) персональних даних.

Особам, які отримали документ про освіту в країні, де вживається російська мова, необхідно заповнити заяву російською мовою (бланк заяви можна знайти на нашому сайті). Для всіх інших просимо заповнити заяву англійською мовою (бланк заяви можна знайти на нашому сайті).

Нотаріально завірену копію легалізованого іноземного документа про освіту (документ, що містить штамп «Апостиль» або консульську легалізацію, окрім країн, з якими Україна має дво- чи багатосторонні договори, що містять положення про визнання документів без додаткового засвідчення (без легалізації)), скріплену нотаріально завіреним перекладом українською мовою.

Нотаріально завірену копію легалізованого додатка до іноземного документа про освіту, скріплену нотаріально завіреним перекладом українською мовою. В документі зазначається інформація про форму та строк навчання, перелік навчальних дисциплін (предметів), загальний (тижневий) обсяг аудиторних та самостійних годин (кредитів), кількість семестрів та інші компоненти навчального процесу.

Якщо додаток до іноземного документа про освіту виданий російською мовою, його переклад робити не потрібно. Але надати нотаріально завірену копію цього документа необхідно обов’язково.

Увага! Тип легалізації залежить від країни, навчальним закладом якої виданий освітній документ.
Просимо ознайомитися з переліком країн, який допоможе визначити тип легалізації, що має застосуватися до Вашого освітнього документа.

Увага! Нотаріальне засвідчення копій документів (з перекладом українською мовою) здійснюється як державними, так і приватними нотаріусами України. Зразок правильного засвідчення вірності копії з оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту можна переглянути.

Копії документів про попередню вищу або професійну освіту (за наявності такої освіти).
Копію документа, що засвідчує особу заявника та/або власника іноземного документа про освіту.
Копію документа про зміну прізвища власника іноземного документа про освіту (за наявності такого документа).
Довіреність (у разі подання пакета документів іншою особою).
Клопотання про здійснення процедури визнання (у разі подання пакета документів навчальним закладом України).
Копію запрошення (особам, які отримали запрошення на навчання від ВНЗ України).
Документ про оплату за адміністративну послугу або копію документа, що підтверджує право на звільнення від оплати (бланк квитанції можна знайти на нашому сайті).

Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та/або кваліфікацію власника документів, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід. Такі документи надаються разом з їх нотаріально засвідченими перекладами.
Документи для визнання може подавати як їхній власник, так й інша особа, яка представляє його інтереси з питань визнання на підставі нотаріально оформленої довіреності.

Відповідальність за оформлення пакету документів покладається на заявника.

Увага! Якщо надані заявником документи зібрані та подані не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, вони повертаються МОН України без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації, про що заявнику буде повідомлено додатково.

Comments are closed.