Докторантура

ДОКТОРАНТУРА
13.00.01 Загальна педагогіка, історія педагогіки
13.00.04 Теорія і методика професійної освіти
01.02.04 Механіка деформованого твердого тіла

Comments are closed.