Бакалавр і магістр

Документи, необхідні для вступу
до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
(Бакалавр і магістр)

1. Копії всіх сторінок паспорта із записами та українська віза.
2. Офіційне запрошення на навчання.
3. Нотаріально завірений переклад на українську мову першої сторінки паспорта (якщо паспорт містить українську візу – переклад імені та прізвища повинен співпадати з тими, що вказані у візі).
4. Атестат про середню освіту (з додатком) та копія, легалізовані та перекладені на українську мову.
5. Диплом бакалавра з додатком та копія, легалізовані та перекладені на українську мову (для здобуття ступеня магістра).
6. Копія свідоцтва про народження з завіреним перекладом на українську мову.
7. Документ про вступ до Підготовчого відділення (якщо немає записів про вивчення російської чи української мови в додатку до атестата про середню освіту).
8. Медична довідка, легалізована офіційним органом охорони здоров’я країни студента, видана не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду студента в Україну, або національна медична форма 086-у.
9. Страховий поліс для надання невідкладної медичної допомоги (крім іноземців, що прибувають з країн, які мають угоди з Україною з надання безкоштовної медичної допомоги).
10. Медична довідка про відсутність ВІЛ-інфекції.
11. Страховка від депортації.
12. 10 фотографій 3х4.
13. Заява про вступ до університету і заповнена форма.

Для вступу до магістратури потрібно нострифікувати диплом бакалавра (з додатком) та копії.

Перераховані документи повинні бути засвідчені згідно із чинним законодавством країни їх видачі і легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Comments are closed.