Крім того

Інформація для іноземних громадян щодо переліку спеціальностей, освітньо-кваліфікаційних рівнів, мов, вартості і термінів навчання в УДПУ імені Павла Тичини:

Перелік спеціальностей ОКР Мова навчання Вартість навчання Термін навчання
Педагогічна освіта Б/С/М укр 12 800/14 400/14 400 4/1/1 роки
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини Б/С укр 12 800/14 400 4/1 роки
Мистецтво Б/С/М укр 12 800/14 400/14 400 4/1/1 роки
Гуманітарні науки Б/С/М Укр,англ, нім,пол,Рос, фр, ісп,кит 12 800/14 400/14 400 4/1/1 роки
Соціально-політичні науки Б/С/М укр 12 800/14 400/14 400 4/1/1 роки
Економіка та підприємництво Б/С/М укр 12 800/14 400/14 400 4/1/1 роки
Природничі науки Б/С/М укр 12 800/14 400/14 400 4/1/1 роки
Фізико-математичні науки Б/С/М укр 12 800/14 400/14 400 4/1/1 роки
Системні науки та кібернетика Б/С укр 12 800/14 400 4/1 роки
Соціальне забезпечення Б укр 12 800 4 роки
Математика, Фізика, Хімія, Біологія, Географія, Фінанси і кредит, Економіка підприємства, Туризм, Практична психологія, Філологія. Українська мова, Філологія. Мова і література П/В укр 9 600 10 місяців
Механіка деформованого твердого тіла А/Д укр 20 000 3/4 роки*
Історія України А укр 20 000 3/4 роки
Українознавство А укр 20 000 3/4 роки
Економіка та управління національним господарством А укр 20 000 3/4 роки
Українська мова А укр 20 000 3/4 роки
Загальна педагогіка та історія педагогіки А/Д укр 20 000 3/4 роки
Теорія та методика навчання (фізики) А укр 20 000 3/4 роки
Теорія та методика навчання технологій А укр 20 000 3/4 роки
Теорія і методика професійної освіти А/Д укр 20 000 3/4 роки
Соціальна педагогіка А укр 20 000 3/4 роки
Теорія та методика виховання А укр 20 000 3/4 роки
Дошкільна педагогіка А укр 20 000 3/4 роки
Теорія навчання А укр 20 000 3/4 роки
Вікова та педагогічна психологія А укр 20 000 3/4 роки

П В – підготовче відділення,  Б –  бакалаврат, С – спеціаліст,  М – магістратура,  А – аспірантура,  Д – докторантура; 3/4*: 3-денна, 4-заочна форма навчання (аспірантура і докторантура)

Всі ціни представлені у гривнях.

Comments are closed.