Перелік документів на здійснення процедури визнання

  1. Заява на здійснення процедури визнання (бланк заяви та зразок заповнення). 
  2. Заява-згода на перевірку персональних даних (бланк заяви російською мовою або бланк заяви англійською мовою ). 
  3. Згода на обробку персональних даних від власника та заявника (бланк заяви).
  4.  Засвідчена в установленому законодавством порядку копія та переклад українською мовою легалізованого іноземного документа про освіту (за необхідності – пред’явлення оригіналів).
  5. Засвідчена в установленому законодавством порядку копія та переклад українською мовою легалізованого додатка до іноземного документа про освіту (за необхідності – пред’явлення оригіналів).*
  6. Копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності такої освіти (за необхідності).
  7. Нотаріально завірена копія паспорта власника іноземного документа з перекладом на українську мову.

*У документі зазначається інформація про форму та строк навчання, перелік навчальних дисциплін (предметів), загальний (тижневий) обсяг аудиторних та самостійних годин (кредитів), кількість семестрів та інші компоненти навчального процесу.

 

 

Відповідно до Наказу МОН України
«Деякі питання визнання в Україні
іноземних документів про освіту»
№ 504 від 05.05.2015 р.

Comments are closed.