Аспірантура

Аспірантура

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

ПРИ УМАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 01 листопада 2013 року № 1541

«Деякі питання організації набору та навчання

 (стажування) іноземців та осіб без громадянства»

 

Заява-анкета;

Оригінал та копія документа про попередню освіту, перекладена українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

Оригінал та копія документа (додаток до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

Копія документа про народження, перекладена українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, перекладена українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;

Копія посвідчення закордонного українця (за наявності);

Реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/ навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

Контакти:

Відділ по роботі з іноземними громадянами

Керівник відділу: Ремезовська Надія Миколаївна

Тел: +38 063 68 87 735

Електронна пошта:

nadiaremezovska@yandex.ru

nadiya_remezovska@ukr.net

Comments are closed.