ОС «Бакалавр», «Магістр»

Перелік документів, необхідних для вступу іноземних громадян в УДПУ імені Павла Тичини
ОС «Бакалавр», «Магістр»

 1. Оригінал запрошення на навчання
 2. Нотаріально завірена копія всіх сторінок паспорта з перекладом на українську мову*
 3. Атестат про середню освіту (оригінал) і нотаріально завірена копія з перекладом на українську мову і легалізацією
 4. Оригінал диплома молодшого спеціаліста** з додатком і нотаріально завірена копія з перекладом на українську мову і легалізацією
 5. Оригінал диплома бакалавра*** з додатком і нотаріально завірена копія з перекладом на українську мову і легалізацією
 6. Нотаріально завірена копія свідоцтва про народження з перекладом на українську мову
 7. Документ про закінчення підготовчого відділення (при наявності)
 8. Медична довідка, легалізована офіційним органом охорони здоров`я країни абітурієнта, видана не пізніше, ніж за два місяці до в`їзду студента на територію України, або національна медична форма 086-у
 9. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
 10. Медична довідка про відсутність ВІЛ-інфекції
 11. Страхування від депортації
 12. 10 фотографій 3х4 і 4 фотографії 4х5 (для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні)
 13. Заява про вступ до університету та заповнена анкета

 *Переклад імені та прізвища повинне збігатись з тим,що вказаний в українській візі
**Для скороченого терміну навчання
***Для вступу в магістратуру

 Згідно Наказу МОН України № 1272 від
11.12.2015 р. «Деякі питання  організації
набору и навчання (стажування) іноземців та осіб
без громадянства» із змінами
(Наказ МОН України № 1167 від 11.08.2017 р.)

Comments are closed.